ECDL SPECIJALIST UREDSKE PRIMJENE

07 Feb ECDL SPECIJALIST UREDSKE PRIMJENE

U današnjem poslovnom svijetu izrazito je bitno da su svi oni koji traže ili već imaju posao osposobljeni za rad na računalima. ECDL specijalist uredske primjene je program naprednog poznavanja rada na računalu, a namijenjen je onima koji su savladali osnovni program ECDL.

Kompetencije koje polaznik steče završetkom programa:
1. Prepoznati karakteristike rada računala, postavke aplikacija i upravljanja datotekama
2. Primijeniti alate i tehnike korištenja i pregledavanja weba
3. Koristiti postupke programa obrade teksta
4. Primijeniti postupke programa izrade i obrade tabličnih kalkulacija
5. Primijeniti postupke programa izrade i kreiranja prezentacija
6. Prepoznati postupke upravljanja sigurnošću podataka i načine zaštite od štetnih softvera
7. Upotrijebiti alate pripreme i korištenja online i mobilne suradnje
8. Primijeniti pravila zaštite na radu

Program usavršavanja
Trajanje: 168 šk. sati

Uvjeti upisa
• završena srednja škola,
• završen program osposobljavanja za ECDL operatera/ke ili računalnog/e operatora/ke
• minimalno 18 godina života,

Sadržaj
• OSNOVE RAČUNALA
• OSNOVE KOMUNIKACIJA
• MS WORD – OBRADA TEKSTA
• MS EXCEL – TABLIČNE KALKULACIJE
• MS POWERPOINT – IZRADA PREZENTACIJA
• SIGURNOST INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
• ONLINE SURADNJA
• ZAŠTITA NA RADU

Dokumenti potrebni za upis
• osobna iskaznica ili domovnica
• rodni list
• završna svjedodžba
• 1 mala fotografija
• OIB

Literatura:
Osigurana

Upis u e-radnu knjižicu
Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se uvjerenje o usavršavanju za poslove ECDL SPECIJALISTA UREDSKE PRIMJENE. Upisuje se u e-radnu knjižicu.

Upisi u tijeku

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.