POMORSKI NAUTIČAR

03 Feb POMORSKI NAUTIČAR

Pomorski nautičar obavlja:

– Poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka,

– Upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima,

– Radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima,

– Vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu,rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

• kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja

• svjedodžba o završnom ispitu

• kopija osobne iskaznice

• kopija domovnice

• kopija rodnog lista

• liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente.

Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u e-knjižicu.

IZVOĐENJE PROGRAMA

Način izvođenja nastave : REDOVNA NASTAVA.

UVJETI UPISA

Završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju) Liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

 

Upisi u tijeku

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.