TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO

03 Feb TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO

Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo odlikuje se specifičnošću u odnosu na ostale profile tehničara, program ima zadatak omogućiti obrazovanje s dovoljno širokim temeljnim stručnim znanjima, koja će omogućiti razumijevanje i snalaženje u susretu s različitim vrstama brodskog pogona.

Tehničar za brodostrojarstvo kontrolira rad strojnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanja pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih uređaja.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

• kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja

• svjedodžba o završnom ispitu

• kopija osobne iskaznice

• kopija domovnice

• kopija rodnog lista

• liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente.

Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u e-radnu knjižicu.

IZVOĐENJE PROGRAMA

Način izvođenja nastave : REDOVNA NASTAVA.

UVJETI UPISA

Završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju) Liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

POČETAK NASTAVE

Upisi u tijeku!

Upisi u tijeku

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.