Posjedovanje certifikata uvjet je za rad na poslovima postavljanja fotonaponskih sustava u Republici Hrvatskoj. SUS je postao ovlašteni certificirani ispitni centar temeljem dopusnice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po tome smo jedinstveni u Hrvatskoj jer osim provedbe ispita organiziramo i verificirane programe za montere uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se izvodi sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

Nakon provedenog programa izobrazbe polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položenog ispita polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja fotonaponskih sustava. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tijekom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera fotonaponskih sustava:

1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo:

4.1 – trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 3 godine

5. i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.

Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opisom radnog iskustva u struci od strane poslodavca.

2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu

3. Završen program obrazovanja i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera fotonaponskih sustava

Pohađanje programa moguće je kroz izobrazbu od 40 sati, osposobljavanje od 175 sati i usavršavanje od 225 sati.

NAPOMENA: MOGUĆNOST KORIŠTENJA VAUČERA ZA BESPLATNO OBRAZOVANJE.

Za više informacija obratite se našim djelatnicima na telefon: 021 323-077, 098/430-037 ili mail adresu: admin@suvremenouciliste.hr