NOVOSTIGlasnogovornik

Za svaku ozbiljnu tvrtku ili ustanovu od velikog je značaja nazočnost u medijima. Pravilo je da čega nema u medijima i ne postoji te da se informacija stvara sama tamo gdje se od informacije bježi. Zbog toga bi svaka tvrtka ili ustanova trebala imati stručnu i školovanu osobu, koja je u stanju u svakom trenutku iznijeti kako pozitivnu tako i negativnu informaciju na najbolji mogući način. Suvremeno učilište u Splitu u okviru djelovanja svoje poslovne škole vrši školovanje za glasnogovornike.


Cilj programa je polaznike naučiti kako kvalitetno iznositi informacije za javnost o pitanjima kao što su:


 • rad i postignuća tvrtke ili ustanove
 • izgrađivanje ugleda i pozicije tvrtke ili ustanove
 • savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću
 • provođenje reklamnih i političkih kampanja

Program se temelji na praktičnim vježbama i radionicama. Školovanje za glasnogovornika namijenjeno je osobama koje rade taj posao i onima koji se time žele baviti.


Struktura kolegija:


  GOVORNIŠTVO
 • komunikologija (važnost i uloga komunikacije; osnovna načela marketinške i političke komunikacije; verbalna i neverbalna komunikacija; nastupanje…)
 • osnove govorništva (opće govorničke sposobnosti i znanja, njihovo unapređivanje i kultiviranje; razvijanje vještine slušanja govora; dikcija; vještine uporabe mikrofona i govorenje u kameru)

  ODNOSI S JAVNOŠĆU I MEDIJIMA
 • ciljevi odnosa s javnošću
 • instrumenti odnosa s javnošću
 • snaga i utjecaj medija
 • konferencija za medije

  JAVNI NASTUP
 • trening medijskog nastupa
 • nastup pred TV kamerom
 • govor pred mnoštvom ljudi
 • pravilna upotreba glasa i dikcije
 • govor tijela

  IMIDŽ I IDENTITET
 • komuniciranje vanjskim izgledom
 • identitet i imidž u političkom marketingu
 • imidž i osobni marketing
 • čovjek kao marka
 • zdravlje javnih osoba

  KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
 • umijeće komuniciranja i vođenja dijaloga
 • pregovaranje (trening verbalne i neverbalne komunikacije)
 • retorika
 • formalna i neformalna komunikacija
 • debata (pravila i vježba)

  KRIZNO KOMUNICIRANJE
 • što je kriza i vrste kriza
 • utjecaj krize na poslovanje
 • umjetna kriza
 • krizni plan

  ORGANIZACIJA UREDA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 • protokol
 • planiranje i upravljanje medijskim kampanjama
 • obrađivanje novinarskih upita i priprema odgovora
 • priprema priopćenja za javnost

Uvjeti upisa:


 •  Završena srednja škola

Dokumenti potrebni za upis:


 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Nakon završetka program se upisuje u e-radnu knjižicu


Datum početka: 29.10.2019.