Sustav kvalitete Suvremenog učilišta u Splitu poštuje standarde u kontekstu pružanja usluga izobrazbe i naobrazbe. Ova politika upravljanja kvalitetom s pratećim postupcima definira i dokumentira sustave i metode za primjenu i održavanje objektivnih dokaza da su aktivnosti Suvremenog učilišta u Splitu na razini standarda ISO 9001:2015 te utvrđuje djelovanje unutar njenih okvira (izvođenje programa obrazovanja odraslih) i usklađenost sa propisima nadležnog Ministarstva.

Ciljevi kojima Suvremeno učilište u Splitu teži kroz politiku i sustav kvalitete su:

  1. Ostvarivanje punog zadovoljstva korisnika naših usluga i uključivanja procesa za stalno poboljšavanje kvalitete usluge sukladno zahtjevima korisnika i
  2. Osiguravanje primjerenog radnog ambijenta i uvjeta rada za djelatnike.

 

Polaznik je u centru pažnje svih naših zaposlenika i predavača i među najvažnijim ciljevima uspostavljenog sustava kvalitete je učinkovito uočavanje potreba i očekivanja polaznika te praćenje i kontinuirano održavanje zadovoljstva polaznika u svrhu poboljšanja kvalitete usluga.

Suvremeno učilište u Splitu kontinuirano prati i usvaja nove trendove, kako u tehnološkom, tako i u edukacijskom pogledu, prilagođavajući se potrebama tržišta. Održavajući visoku stručnost i motiviranost naših zaposlenika i predavača te modernu opremljenost naših učionica, stalno težimo prema poboljšanju.

Politika kvalitete je primjerena ciljevima organizacije, orijentirana je neprekidnom poboljšavanju učinkovitosti sustava kvalitetom, osigurava okvir za ocjenu ciljeva kvalitete, poznata je unutar organizacije i ocjenjivana je u cilju trajne primjerenosti.

Predsjednik Upravnog vijeća potvrđuje svoju punu suglasnost sa gore iznesenom politikom kvalitete.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Tihana Mišerda