Suvremeno učilište u Splitu (dalje: SUS) u svom obrazovnom procesu implementira društveno odgovorne vrijednosti te podupire i aktivno sudjeluje u sitima, bilo implementacijom principa društveno odgovornog poduzetništva u svoje poslovanje ili poticanjem i organiziranjem humanitarnih i volonterskih aktivnosti u kojima sudjeluju svi dionici od polaznika do nastavnika i zaposlenika.

U vremenu u kojem brojni ekonomski, društveni i okolišni problemi čine našu svakodnevnicu, a istraživanja pokazuju da ne postoji progresivna putanja ka boljitku dolazi do narušavanja temeljnih sustava vrijednosti. Slabosti postojećeg društvenog sustava su vidljive kao i potreba za konstantnim radom na strategiji kako bi se sustav oporavio i postao održiv i uključiv u vidu ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Kao aktivni sudionik društvene i akademske  zajednice SUS se svakodnevno susreće s potrebama istih te prepoznaje nužnost reakcije na njih kao i mogućnost ostvarenja doprinosa putem vlastitog angažmana, odnosno podupiranjem svojih polaznika, nastavnika i zaposlenika. Na taj način SUS svim svojim dionicima pruža višedimenzionalno iskustvo gdje se kroz društvene odgovorne aktivnosti, mogu upoznati s moralnim, filantropskim, ekološkom, pravnim i ekonomskim vrijednostima, razvijati svoje organizacijske vještine, upoznati tržište rada i radnu okolinu te doprinijeti razvitku društva i očuvanju okoliša.

Vođeno krilaticom da društvene odgovornosti aktivnosti oplemenjuju život svakog pojedinca SUS kroz svoje višegodišnje djelovanje navodi istu kao standard pri organiziranju i vođenju aktivnosti. Razvojem društveno odgovorne politike SUS potiče socijalnu osjetljivost, razumijevanje i poštovanje, stvarajući na taj način ujedno i mjesto nulte tolerancije na diskriminaciju i nasilje. Primjenom iste također se ostvaruje prihvaćanje razlika i multikulturalizam, a koja se posebno ističe kao vrlina pri sudjelovanju u aktivnoj mobilnosti studenata, nastavnika i zaposlenika kroz projekte i gospodarske i međuinstitucionalne suradnje.

SUS u kontinuiranom procesu osiguravanja i unapređivanja kvalitete obrazovanja neizostavno uvrštava i plan društveno odgovorne aktivnosti. Mnogi projekti koje SUS provodi samostalno, ili sudjeluje u njima kao partner, su projekti koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima, s ciljem jačanja socijalne uključenosti i investiranja u obrazovanje. Na taj način SUS pruža mogućnost jednakih obrazovnih prilika i aktivno sudjeluje u rješavanju problema zajednice u kojoj djeluje.

Konačni ciljevi čijoj implementaciji SUS teži kroz ovu Politiku su:

  • kontinuitet održavanja sigurnog i pozitivnog okruženja za sve dionike SUS-a (polaznike, nastavnike i zaposlenike),
  • ostvarenje jednake obrazovne prilike za sve dionike i skupine ljudi,
  • poticanje razvoja i širenje tehnologije neškodljive za okoliš,
  • pokretanje inicijativa i akcija u svrhu promicanja svih društveno odgovornih principa putem sponzorstva i donacija,
  • odgovornost SUS-a za vlastiti utjecaj na društvo,
  • poticanje istraživanja u svrhu brige za društvo/zajednicu u kojoj SUS djeluje,
  • implementacija alata društveno odgovornog poslovanja u sve sfere djelovanja SUS-a,
  • zaštita zdravlja i okoliša,
  • gospodarsku i međuinstitucionalnu suradnju koja uključuje uzajamno poštovanje, pouzdanost, transparentnost i odgovornost svih dionika.

SUS vodi posebnu skrb i brigu za one polaznike, nastavnike i zaposlenike koji zbog svojih psihofizičkih posebnosti to zahtijevaju te pri razvoju nastavnih metoda vodi uvijek brigu o ispunjenju  potreba i očekivanja svih dionika. Ova politika se jednostavno odnosi i primjenjuje na svih koji sudjeluju u procesu i provedbi njenih ciljeva i smjernica, kao i na polaznike koji sudjeluju u obrazovnom procesu i edukaciji.

 

Ravnatelj

Alen Jerkunica, univ.spec.oec.