Suvremeno učilište u Splitu (dalje: SUS) promiče održivu, regenerativnu i zaštitnu kulturu okoliša te svoje obrazovne i administrativne aktivnosti provodi u skladu sa društveno odgovornom politikom te europskim smjernicama zelene digitalizacije. U svrhu promicanja svijesti o zaštiti okoliša te uspostave dobre prakse, SUS i svi njegovi dionici imaju odgovornost djelovanja u skladu sa sljedećim uspostavljenim načelima:

 • kontinuirano poboljšanje kroz redovnu procjenu aktivnosti i njihovog utjecaja na okoliš u svrhu unaprjeđenja štetne prakse i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš,
 • zakonska usklađenost te pridržavanje zakonskih i drugih relevantnih propisa uz zaštitu okoliša,
 • smanjenje negativnog utjecaja kroz primjenu mjera kao što su racionalna uporaba resursa, smanjenje količine otpada i smanjenje emisija stakleničkih plinova,
 • održivi razvoj kroz primjenu dobrih praksi koje će pomoći u očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije,
 • uključenost i otvorena, transparenta komunikacija svih SUS-ovih dionika i javnosti prilikom provedbe aktivnosti zaštite okoliša,
 • provedba edukacije za sve SUS-ove dionike o pravilnom postupanju s otpadom, racionalnoj uporabi resursa i drugim praksama zaštite okoliša,
 • suradnja s dobavljačima koji se pridržavaju pozitivne prakse zaštite okoliša.

Predmetna Politika jednako se odnosi i primjenjuje na sve njene dionike koji imaju aktivnu ulogu da prilikom provedbe svakodnevnog obrazovnog i administrativnog procesa ispune sljedeće specifičnih ciljeva:

 • smanjenje potrošnje energije, vode i drugih resursa,
 • smanjenje generiranja otpada svih vrsta i aktivno upravljanje utjecajem istih,
 • smanjenje buke i mirisnog onečišćenja,
 • upravljanje upotrebom kemikalija ili toksičnih tvari u skladu s regulatornim zahtjevima i etabliranim ekološkim i znanstvenim istraživačkim praksama,
 • zaštita bioraznolikosti i prirodnih prostora
 • promicanje i širenje svijesti, znanja i vizije regenerativnog i održivog okoliša te zaštite istog.

Prepoznajući važnost očuvanja i zaštite prirodnih resursa i okoliša, SUS će po potrebi revidirati i unaprjeđivati ovu Politiku u svrhu jačanja i razvitka smjera kojim težimo, a to je bivanje ekološkom odgovornom ustanovom.

Ravnatelj

Alen Jerkunica, univ.spec.oec.