Koncepcija cjeloživotnog učenja zasniva se na činjenici da znanja rastu eksponencijalnom brzinom, proizvodni i tehnološki procesi bivaju sve složeniji, a ništa manje nisu složeni i socijalni odnosi. Ona praktički ne priznaje neuspjeh jer svaki pojedinac tijekom cijelog svog života ima priliku da se obrazuje i usavršava, a društvo je obavezno osigurati uvjete da obrazovanje bude uvijek dostupno i moguće.

Naša je vizija postati vodeći centar za obrazovanje i usavršavanje te pridonijeti razvoju novih upravljačkih i stručnih kadrova koji mogu odgovoriti potrebama globalnog tržišta koje se kontinuirano mijenja.

Polaznik je u centru pažnje svih naših zaposlenika i predavača i među najvažnijim ciljevima uspostavljenog sustava kvalitete je učinkovito uočavanje potreba i očekivanja polaznika te praćenje i kontinuirano održavanje zadovoljstva polaznika u svrhu poboljšanja kvalitete usluga.

Suvremeno učilište kontinuirano prati i usvaja nove trendove, kako u tehnološkom, tako i u edukacijskom pogledu, prilagođavajući se potrebama tržišta. Održavajući visoku stručnost i motiviranost naših zaposlenika i predavača te modernu opremljenost naših učionica, stalno težimo prema poboljšanju.

Sve formalne programe obrazovanja odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se stečena zanimanja upisuju u e-radnu knjižicu.

Jedini način da budemo konkurentni na tržištu rada je cjeloživotno učenje. Usavršite svoja znanja i vještine ili promijenite svoje zanimanje, jer najuspješniji ljudi na svijetu su učinili upravo to. SUS nudi najatraktivnije programe osposobljavanja i usavršavanja, seminare i tailor-made treninge.

Cjeloživotno učenje je proces koji traje cijelog čovjekovog života, a odnosi se na sve one situacije kroz koje čovjek prolazi, na sva ona iskustva koja čovjek stječe i time postaje „još više“ čovjekom.

Alen Jerkunica

RAVNATELJ
Alen Jerkunica, univ.spec.oec.