NOVOSTI

Programom polaznici stječu sljedeće kompetencije:
instalirati i prilagoditi razvojno okruženje za izradu  mobilne platforme Android; upotrijebiti osnove programskog jezika za izradu /programiranje jednostavne grafike,  izbornika i specijalnih efekata u Android platformi; dizajnirati, oblikovati i implementirati bazu podataka koristeći SQLite; izraditi aplikacije u programskom jeziku Java i na Android platformi te ih postaviti na servis za prodaju i razmjenu aplikacija Google Play.
Program obuhvaća sljedeće cjeline:

  • INTEGRIRANO RAZVOJNO OKRUŽENJE
  • JAVA PROGRAMIRANJE RAČUNALNIH APLIKACIJA
  • KREIRANJE BAZA PODATAKA
  • RAZVOJ ANDROID APLIKACIJA

 Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za poslove izrade mobilnih aplikacija Android može se upisati osoba sa završenom minimalno srednjom školom iz područja tehničkih znanosti poput elektrotehnike, informatike, računarstva i robotike ili četverogodišnja škola uz dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom koja potvrđuje temeljna znanja iz informatike
 Trajanje programa:
  3 mjeseca
Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija

 
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se stečeno zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu.

DATUM POČETKA:
16.10.2018.