Menadžer za odnose s gostima hotela posreduje pri primanju gostiju te davanju usluga gostima hotela ili drugih smještajnih objekata. On analizira turističke trendove, potrebe i očekivanja turista, definira strategiju odnosa s gostima, modelira i upravlja sustavom odnosa s gostima. Njegova uloga je ključna u stvaranju i održavanju lojalnosti gostiju i profitabilnosti poslovanja hotela.
Polaznik ovog programa upoznat će se s funkcioniranjem turističkog tržišta, steći znanja o hotelskom poslovanju, naučiti analizirati ciljna tržišta i definirati strategiju nastupa prema ciljnim grupama gostiju. Savladat će strukturu CRM sustava i naučiti modelirati i implementirati CRM sustav te valorizirati njegovu efikasnost.

Predavači s dugogodišnjim iskustvom u hotelskom menadžmentu će polaznike naučiti pravilima poslovanja i svim potrebnim znanjima i vještinama koje moderni menadžer treba imati.

null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB