Sigurnost destinacije i samog smještajnog objekta su značajan razlog zbog kojeg turisti, uz atraktivnost ambijenta i cijenu, odabiru određenu destinaciju za odmor. Hotel koji gostu jamči sigurnost ostvaruje značajnu komparativnu prednost na turističkom tržištu.

Voditelj sigurnosti hotelskog objekta planira, organizira i kontinuirano brine o svim aspektima sigurnosti gostiju i njihove imovine za vrijeme boravka u hotelu.

Program polaznicima omogućava stjecanje znanja o modernoj tehničkoj podršci koja omogućava veću sigurnost hotela. Iskusni stručnjaci će polaznike naučiti kako osigurati da hotel bude siguran prostor za boravak gostiju i koji su zadaci osoblja u kriznim situacijama.

null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB