Korištenje osnovnih i naprednih naredbi za crtanje, samostalna izrada složenih crteža, obrada i opremanje crteža, iznos u vanjske aplikacije.Upotreba vanjskih referenci pri naprednoj obradi složenih crteža. Izrada modela upotrebom osnovnih i naprednih mogućnosti, vizualna obrada i prikaz gotovog modela unutar AutoCAD-a.

Sadržaj:
  • Osnove AutoCAD-a
  • Crtanje u ravnini
  • 3d modeliranje
  • Napredno crtanje u ravnini
  • Zaštita na radu
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola i osnovno znanje rada na računalu

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB

Trajanje: 130 šk. sati

Literatura: osigurana

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova AUTOCAD DIZAJNERA. Upisuje se u e-radnu knjižicu.