U današnjem poslovnom svijetu izrazito je bitno da su svi oni koji traže ili već imaju posao osposobljeni za rad na računalima. ECDL specijalist uredske primjene je program naprednog poznavanja rada na računalu, a namijenjen je onima koji su savladali osnovni program ECDL.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • Prepoznati karakteristike rada računala, postavke aplikacija i upravljanja datotekama
 •  Primijeniti alate i tehnike korištenja i pregledavanja weba
 • Koristiti postupke programa obrade teksta
 • Primijeniti postupke programa izrade i obrade tabličnih kalkulacija
 • Primijeniti postupke programa izrade i kreiranja prezentacija
 •  Prepoznati postupke upravljanja sigurnošću podataka i načine zaštite od štetnih softvera
 • Upotrijebiti alate pripreme i korištenja online i mobilne suradnje
 • Primijeniti pravila zaštite na radu
Sadržaj:
 • Osnove računala
 • Osnove komunikacija
 • MS Word – obrada teksta
 • MS Excel – tablične kalkulacije
 • MS Powerpoint – izrada prezentacija
 • Sigurnost informacijskih tehnologija
 • Online suradnja
 • Zaštita na radu
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola,
 • završen program osposobljavanja za ECDL operatera/ke ili računalnog/e operatora/ke
 •  minimalno 18 godina života,

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • mala fotografija
 • OIB

Program usavršavanja
Trajanje: 168 šk. sati

Literatura:
Osigurana

Upis u e-radnu knjižicu
Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se uvjerenje o usavršavanju za poslove ECDL SPECIJALISTA UREDSKE PRIMJENE. Upisuje se u e-radnu knjižicu.