ECDL – European Computer Driving Licence, odnosno ERD – Europska računalna diploma je međunarodno priznati certifikat za korištenje osobnog računala, dizajniran s ciljem uspostavljanja jedinstvenog standarda osposobljenosti za rad na računalu. Provodi se u 135 zemalja svijeta, a do sada je više od 4 milijuna osoba položilo 14 milijuna testova. Od 2003. godine ECDL se provodi i u Hrvatskoj.

ECDL program donosi značajne prednosti poslodavcima, posloprimcima i društvu u cjelini:
 • povećava produktivnost zaposlenika i njihovu bolju poslovnu interakciju, kvalitetniji rad i uštedu vremena
 • omogućava objektivnu procjenu informatičke pismenosti temeljem međunarodno standardiziranih testova
 • olakšava poslovnu komunikaciju s inozemstvom
 • omogućava lakše zapošljavanje
 • ECDL je kvalitetna osnova za daljnje usavršavanje u informatičkim vještinama
 • ECDL je putovnica za informatičko društvo znanja

Imidž pismenog čovjeka

Nositelj Europske računalne diplome – ECDL, dobiva imidž digitalno pismenog čovjeka 21. stoljeća. Bez obzira na kojem radnom mjestu radio ili će raditi ECDL korisniku računala donosi najrasprostranjeniju internacionalno priznatu računalnu kvalifikaciju.

Konkurentnost

Ako se koristi znanjem, digitalna tehnologija je oštrica konkurentnosti poduzeća

Efikasnost

Jeste li znali da je usvajanjem programa ECDL (European Computer Driving Licence – Europska računalna diploma) moguće riješiti više od 80% problema na kojima se gubi najviše vremena tijekom rada na računalu?

Produktivnost i kreativnost

ECDL pospješuje vašu produktivnost i kreativnost

Primjena ECDL-a u Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske uvrstila je ECDL u Operativni plan provedbe programa e-Hrvatska kojim se određuje primjena ECDL programa u informacijskom obrazovanju službenika i namještenika u državnoj upravi te nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama.

Kome je namijenjen ECDL?

Svakome tko već rabi ili će rabiti računalo na poslu i u svakodnevnom životu! Ukratko ECDL je namijenjen svima bez obzira na spol, dob, nacionalnost, obrazovanje uključujući i osobe s posebnim potrebama.

Nova koncepcija ECDL programa obavezna se primjenjivati u Hrvatskoj od 1. srpnja 2014 godine.

Početna ECDL diploma obuhvaća 4 početna modula.

Osnovna ECDL diploma obuhvaća 4 početna modula + bilo koja 3 osnovna modula.

ECDL Expert diploma obuhvaća sva 4 napredna modula.

 

Što obuhvaća “novi ECDL Osnovni” program ?

Novi ECDL program sastoji se od četri cijeline:

Od 1.7.2014. je obavezno provođenje novih ECDL modula: Osnove računala, Osnove komunikacija, IT sigurnost, Online suradnja po syllabusu 1.0 dok moduli Obrada teksta, Proračunske tablice, Baze podataka i Prezentacije ostaju po starom syllabusu 5.0.

Svi stari moduli (M1,M2 i M7 tj. Osnovni pojmovi ICT tehnologije, Korištenje računala i upravljanje datotekama i Rad u mreži i Internet) koji od 1.7.2014 više ne vrijede a položeni su nakon navedenog datuma, neće se računati prilikom izdavanja diploma.

Kako do ECDL certifikata?

Prije polaganja ispita obavezno je prijaviti se u ovlaštenom testnom centru i kupiti ECDL indeks u koji se upisuje svaki položeni ispit. Ispiti se moraju položiti u roku od tri godine, u protivnom je potrebno kupiti novi indeks.

Predispiti

Prije službenog testiranja možete provjeriti razinu svog znanja rješavanjem predispita za svaki modul. Ukoliko raspolažete znanjem koje propisuje ECDL nastavni plan, ispite možete polagati čim kupite indeks, ako smatrate da nemate zadovoljavajuću razinu znanja upišite se INFORMATIČKI TEČAJ U SUVREMENOM UČILIŠTU U SPLITU. Iskusni predavači, nosioci ECDL diplome pripremiti će vas za polaganje ECDL ispita

Ispiti

Polažu se proizvoljnim redom. Ispit za prvi modul je teoretski, a za sve ostale module polaže se praktični ispit. Za polaganje svakog ispita plaća se naknada testnom centru.

null

Početak nastave

14.03.2023.
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Trajanje programa je 1 semestar.

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu.