Cilj Programa je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za ispravnu primjenu HTML-a, za uređivanje web stranica pomoću CSS jezika za uređivanje i alata za obradu CSS datoteka. Polaznici će moći primijeniti aktualne metodologije i standarde CSS jezika, načela responzivnog dizajna, i alate za obradu CSS datoteka te tako urediti web stranice prema zadanom dizajnu. Program omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu front-end aplikacija uporabom React biblioteke.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • Kreirati, obraditi i/ili prilagoditi elemente dizajna (vizualni identitet, tipografija, boja, fotografija i sl.)
 • Izraditi sučelja web projekta – strukturu aplikacije (raspored elemenata i sadržaja)
 • Koristiti alate za izradu vizualnih elemenata dizajna – (Sketch, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma i sl.)
 • Prilagoditi stranice sučelja i interakcije za odabranu tehnologiju s poslužiteljske strane
 • Provesti testiranje web projekta na različitim platformama, uređajima, rezolucijama i Internet preglednicima
 • Oblikovati elemente i sučelja u sustavima za upravljanje sadržajem (rad sa popularnim CMS rješenjima, npr. WordPress)
 • Odrediti tehnologije izradbe proizvoda temeljenih na web tehnologijama
 • Pisati HTML i CSS kod
 • Primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica
 • Koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj
Ishodi učenja:

Primjenjivanje internetskih tehnologija ovisno o web platformi

Razvoj programskih sustava i baza podataka

Programiranje web sučelja u suradnji s članovima projektnog tima

null

Početak nastave

15.12.2023.
null

Uvjeti za upis:

Cjelovita kvalifikacija na razini srednje stručne spreme ili kvalifikacija na razini završene trogodišnje škole iz područja tehničkih znanosti poput elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike, računarstva i robotike odnosno srodnog tehničkog područja.

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • osobna iskaznica ili domovnica
 • OIB

Trajanje: 350 sati

Program je usavršavanje koje donosi 14 CSVET bodova.