Informatički programi se održavaju u modernoj klimatiziranoj učionici sa malim brojem polaznika koristeći najnoviju računalnu tehnologiju i audio-vizualna pomagala u toku nastave

Osnovni koncepti informacijske tehnologije

 • osnovni pojmovi
 • hardver – računalni uređaji
 • softver
 • informacijske mreže
 • korištenje informacijskih tehnologija u svakodnevnom životu
 • zdravlje, sigurnost i okoliš
 • sigurnost
 • autorska prava i zakon

Trajanje: 8 školskih sati
Potrebno predznanje: ne

Osnovni rad na računalu

 • osnovni informatički pojmovi, građa računala i njegovi osnovni dijelovi
 • operacijski sustav Microsoft Windows XP: osnovni rad sa prozorima: otvaranje, podešavanje, zatvaranje; Control Panel i podešavanje okruženja, korištenje Windows Explorera – rad s datotekama, radnim mapama i jedinicama vanjske memorije; Recycle Bin i rad sa izbrisanim datotekama
 • osnovno korištenje programa za obradu teksta Microsoft Word 2003

Trajanje: 40 školskih sati
Potrebno predznanje: ne

Osnove Worda

 • kreiranje, otvaranje, pohranjivanje i uređivanje dokumenta
 • prilagodba izgleda dokumenta
 • uređivanje, pretraživanje i zamjena teksta
 • mijenjanje formata teksta
 • izbor različitih veličina i tipova slova
 • rad sa slikama i tablicama
 • kreiranje i rad sa listom
 • umetanje datuma, simbola i ostalih objekata
 • rad sa prozorima i više dokumenata istovremeno
 • alati i prilagodba
 • način korištenja pomoći
 • priprema dokumenata za ispis i ispis dokumenta
 • praktični zadaci i vježbe za polaznika

Trajanje: 20 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a

Napredni Word

 • rad sa predlošcima
 • rad sa stilovima, automatsko kreiranje sadržaja dokumenta
 • tablice (formatiranje, tabulatori, polja…)
 • cirkularna pisma, naljepnice, omotnice
 • okviri, grafikoni
 • umetanje jednadžbi i rad sa jednadžbama
 • obične liste, numeričke liste
 • provjera pravopisa
 • bilješke, zaglavlje, podnožje dokumenta
 • praktični zadaci i vježbe za polaznika

Trajanje: 20 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Word-a, osnove Windows-a

Excel

 • osnovni pojmovi: radna bilježnica, lista, ćelija
 • osnovni tipovi podataka
 • unos podataka u tablicu
 • kopiranje i premještanje podataka
 • formule i funkcije
 • kopiranje formula (apsolutna i relativna adresa)
 • uređenje izgleda tablice
 • kreiranje grafičkih prikaza
 • prilagodba pisača i ispis tablica podataka
 • praktični zadaci i vježbe za polaznika

Trajanje: 20 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a

Access

 • osnove baze podataka
 • osnove rada s aplikacijom
 • rad s tablicama, kreiranje tablica, povezivanje tablica
 • rad s obrascima, maske
 • upiti, sortiranje, pretraživanje baze, filteri
 • izvještaji (kreiranje i prilagodba, ispis)

Trajanje: 20 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a

Powerpoint

 • osnove izrade prezentacija
 • upotreba alata
 • rad s objektima (natuknice, slike, grafikoni, tablice)
 • rad s predlošcima
 • upotreba boja
 • definiranje atributa objekata
 • biblioteka grafičkih objekata
 • stvaranje posebnih efekata
 • korištenje objekata drugih aplikacija

Trajanje: 16 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a, osnove interneta

Powerpoint

 • osnove izrade prezentacija
 • upotreba alata
 • rad s objektima (natuknice, slike, grafikoni, tablice)
 • rad s predlošcima
 • upotreba boja
 • definiranje atributa objekata
 • biblioteka grafičkih objekata
 • stvaranje posebnih efekata
 • korištenje objekata drugih aplikacija

Trajanje: 16 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a

Osnove Interneta

 • spajanje na Internet, korištenje modema
 • osnove rada Interneta
 • World Wide Web (WWW)
 • elektronička pošta (e-mail)
 • prijenos datoteka (FTP)
 • mrežne tematske konferencije (USENET, NEWS)

Trajanje: 16 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a

Izrada Web stranica

 • instalacija FrontPage-a
 • pokretanje FrontPage-a i sadržaj glavnog ekrana
 • postavljanje podloge
 • unos i pozicioniranje teksta i slika
 • DHTML
 • predlošci, teme, dijeljeni okviri, stilovi
 • upotreba tablica
 • implementiranje i publiciranje WWW sitea

Trajanje: 20 školskih sati
Potrebno predznanje: osnove Windows-a, osnove interneta

Upisi u tijeku