Cilj programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije  klijentski operacijski sustavi modula je polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija administriranja, zaštite i podešavanja sigurnosnih postavki operacijskih sustava te ih osposobiti da uporabom ugrađenih alata operacijskog sustava Windows mogu samostalno rukovati, administrirati postavke i prilagođavati pojedine značajke sustava, spajati se na udaljeno računalo, brinuti o sigurnosti i zaštiti podataka. Program je usavršavanje koje donosi 9 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • instalirati operacijski sustav
 • organizirati datoteke i dokumente
 • nadograditi nove inačice korisničkih programa
 • izraditi sigurnosne kopije podataka
 • provoditi jednostavnije postupke zaštite računala
 • pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih sustava
 • instalirati jednostavni programski sustav u skladu sa standardima i dobrim praksama
 • izvesti jednostavno testiranje programskog sustava u produkcijskoj okolini
Ishodi učenja
 • podešavanje klijentskog operacijskog sustava
 • održavanje klijentskog operacijskog sustava
 • zaštita i sigurnost operacijskog sustava
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • osobna iskaznica ili domovnica
 • OIB

Trajanje: 225 sati