Cil programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje je stjecanje kompetencija u primjeni osnovnih tehnika izrade mobilnih aplikacija, pristupanja bazi i manipulacije nad podacima baze, programskih alata za izradu aplikacije te testiranja funkcionalnosti aplikacije. Program je usavršavanje koje donosi 5 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 • sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 • oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 • pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
 • prilagoditi razvojno okruženje
 • izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 • testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 • izraditi elemente baze podataka
 • izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava
Ishodi učenja:
 • dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
 • razvoj programskih sustava
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB