3D ispis je proces izrade trodimenzionalnog objekta iz digitalnog podatka. Ova tehnologija se smatra početkom 3. industrijske revolucije, a uključuje modeliranje, ispis i završnu obradu objekta. U novije vrijeme sve je češća upotreba 3D printera u modnoj industriji, automobilskoj industriji, industriji oružja, medicini itd..

Kompetencije koje polaznik steče završetkom programa:
 1. Nacrtati skicu predmeta u ortogonalnoj projekciji
 2. Razlikovati materijale izrade 3D modela i njihovu primjenu
 3. Izvesti preuzimanje i instalaciju programa 3D modeliranja
 4. Izraditi 3D model u jednom od programa
 5. Koristiti dokumentaciju razvoja 3D modela
 6. Izvesti prijenos modela na pisač i njegovo ispisivanje
 7. Prepoznati i otkloniti greške prilikom izrade modela i osnovnih zastoja u radu na 3D pisaču
 8. Primjeniti pravila zaštite na rad
Sadržaj:
 1. Osnove tehničkog crteža
 2. Aditivne tehnologije i materijali izrade 3D objekta
 3. Modeliranje 3D proizvoda
 4. Ispis modela na 3D pisaču
 5. Zaštita na radu
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena srednja školom
 • poznavanje rada na računalu
 •  minimalno 18 godina života

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Program osposobljavanja
Trajanje: 130 šk. sati

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se uvjerenje o osposobljavanju za poslove modeliranja i ispisa 3D objekata. Upisuje se u e-radnu knjižicu.