Cilj programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje je polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija osnovnih načela objektno orijentiranog programiranja (enkapsulacija, nasljeđivanje, kreiranje instanci, obrada grešaka, agregiranje), osnovnih (prozor stolne aplikacije, pretplata i obrađivanje događaja, osnovne i kontejnerske kontrole) i naprednih tehnika izrade stolnih aplikacija (validacija korisničkog unosa, prikaz podataka u gridu) rješavanjem problemskih i projektnih zadataka. Program je usavršavanje koje donosi 9 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 • osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 • odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
 • izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
 • prilagoditi razvojno okruženje
 • izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 • testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 • izraditi elemente baze podataka
 • izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava
Ishodi učenja:
 • osnove objektno orijentiranog programiranja
 • osnove izrade stolnih aplikacija
 • napredne tehnike izrade stolnih aplikacija
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB