Cilj  programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima je upoznati polaznike s automatiziranim sustavima baziranim na IoT konceptu, izradi korisničkih sučelja za prikupljanje i analizu podataka, izradi upozorenja i sustava alarmiranja putem SMS-a i e-maila. Polaznici će za konkretne automatizirane sustave bazirane na IoT konceptu izraditi korisničko sučelje i povezati ga s mikroupravljačem, spojiti i kalibrirati senzore te prikupljati dobivene podatke na temelju kojih će upravljati radom aktuatora. Koristeći standardne dijelove (mikroupravljač, senzori i aktuatori, pripadajuće elektroničke komponente) i korisnička sučelja (Blynk, Cayenne IoT…) učenici će spojiti, programirati i primijeniti različite načine upravljanja, nadzora i izrade scenarija automatiziranog IoT sustava. Program je usavršavanje koje donosi 8 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 • programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 • programirati aplikacije
 • postaviti parametre aplikacije
 • odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
 • izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 • simulirati rad sklopova i/ili uređaja
Ishodi učenja:
 • internet stvari (IoT)
 • korisnička sučelja IoT sustava
 • automatizirani IoT sustav
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB