Cilj programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima je stjecanje kompetencija u primjeni različitih načina upravljanja robotom (IC, bežično, žično, Bluetooth) kojeg će polaznici spajati od standardnih dijelova (mikroupravljač, motore za upravljanje i manipulaciju robota, pripadajuće elektroničke komponente i senzore) te programirati u dostupnoj programskoj podršci. Program je usavršavanje koje donosi 3 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 • instalirati odgovarajuće korisničke programe
 • instalirati programske alate i aplikacije
 • izraditi sigurnosne kopije podataka
 • programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 • programirati aplikacije
 • izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 • simulirati rad sklopova i/ili uređaja
Ishodi učenja:
 • uvod u mobilne robote
 • mobilni roboti
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB