Cilj programa je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za stručno i uspješno provođenje metoda istraživanja korisnika za što kvalitetniji dizajn digitalnog proizvoda, bolje razumijevanje i uspješnu primjenu metoda potrebnih za razvoj prototipa korisničkog iskustva te što bolje razumijevanje i što uspješniju primjenu dizajn elemenata samog korisničkog sučelja, kao i bolje razumijevanje i uspješnu primjenu specijaliziranih vještina koje se odnose na dizajn web korisničkog sučelja i dizajn specifičnog dijela korisničkog sučelja, odnosno weba i mobilne aplikacije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • Planirati, predvidjeti i definirati put korisnika na web lokaciji (users journey)
 • Odabrati između različitih prijedloga arhitekture i dizajna, predložiti poboljšanja i promjene u suradnji s članovima projektnog tima
 • Izraditi prijedlog dizajna web projekta u suradnji s članovima projektnog tima
 • Oblikovati i izraditi web stranice
 • Pisati HTML i CSS kod
 • Povezati i integrirati različite programske produkte
 • Primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica
 • Napisati kod pogodan za SEO (Search Engine Optimization) bez obaveze provođenja same optimizacije
 • Oblikovati elemente i sučelja u sustavima za upravljanje sadržajem (rad sa popularnim CMS rješenjima, npr. WordPress
 • Surađivati s drugim članovima tima za izradbu web projekta (backend programeri, sistemski administratori, marketing stručnjaci, QA inženjeri i dr.)
 • Koristiti sustave za vrednovanje kvalitete rada
null

Početak nastave

20.06.2024.
null

Uvjeti za upis:

Cjelovita kvalifikacija na razini srednje stručne spreme ili kvalifikacija na razini završene trogodišnje škole iz područja tehničkih znanosti poput elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike, računarstva i robotike odnosno srodnog tehničkog područja.

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • osobna iskaznica ili domovnica
 • OIB

Trajanje: 375 sati

Program je osposobljavanje koje donosi 15 CSVET bodova.