Cilj  programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje je stjecanje kompetencija u primjeni osnovnih tehnika izrade web aplikacija, pristupanja bazi i manipulacije nad podacima baze, upotrebi JavaScript razvojnog okvira i MVC arhitekture za izradu aplikacije, te testiranja funkcionalnosti aplikacije. Program je usavršavanje koje donosi 9 CSVET bodova.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 • sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 • oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 • usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 • sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
 • usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 • izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 • testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 • izraditi elemente baze podataka
 • izraditi elemente-web stranice
Ishodi učenja:
 • osnove izrade web API-ja
 • pristup bazi podataka iz web API-ja
 • interakcija klijentskog koda iz web API-ja
null

Početak nastave

26.09.2024.
null

Uvjeti za upis:

minimalno završena srednja

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB