Usklađenost sa novim Zakonom o dadiljama

Program je u cijelosti usklađen sa novim Zakonom o dadiljama te se na ovaj način napokon legalizira ovo izuzetno traženo i cijenjeno zanimanje. Po završetku programa isti se upisuje u radnu knjižicu te se na taj način otvaraju brojne mogućnosti za zapošljavanje u zemlji ali i u inozemstvu. Predavači su renomirani stručnjaci iz područja pedagogije.

Cilj programa

Osnovni cilj programa osposobljavanja za dječjeg njegovatelja – dadilju je osposobiti polaznike za čuvanje predškolske djece (od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu), u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, u obiteljskim uvjetima u vrijeme kad roditelji rade ili studiraju.

Zadaci programa:

Za ostvarenje tog cilja potrebno je ostvariti zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznati polaznike s mjerama za očuvanje i unapređenje zdravlja, zdravstvenom odgoju, ranom otkrivanju bolesti, te o postupku s bolesnim djetetom
 • provoditi njegu, higijenu i zdravstveni odgoj malog djeteta, razlikovati najčešće dječje bolesti te izvoditi hitne medicinske intervencije
 • primijeniti osnovne komunikacijske procese (verbalni govor, neverbalni govor, aktivno slušanje, povratna informacija)
 • napraviti kvalitetan „scenarij“ na kojem će temeljiti djelovanje te tako pokazati uvažavanje partnerstva s obitelji kao važne pretpostavke uspješnog funkcioniranja)
 • upoznati polaznike sa spoznajama o razvoju djece o ranom djetinjstvu i djece predškolske dobi, neophodnima za razumijevanje zakonitosti predškolskog odgoja i prikladnosti primjene odgojnih postupaka
 • steći praktične kompetencije za djelovanje, stvarnu afirmaciju predškolskog životnog razdoblja kao kritičnog razvojnog perioda u životu svakog čovjeka
 • koristiti dječju igru kao optimalno sredstvo, metodu i aktivnost u poticanju dječjih razvojnih potencijala
 • omogućiti polaznicima ovladavanje sustavom teorijskih znanja i umijeća
 • steći pedagoško-psihološka znanja koja su potrebna za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje o psiho-fizičkom zdravlju
 • sanitarna knjižica
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu.