Poduzetništvo temeljeno na malim i srednjim poduzećima predstavlja jedan od ključnih čimbenika svakog uspješnog gospodarstva. Stoga je i razumljivo što u svim zemljama mala i srednja poduzeća koja po svom broju dominiraju u strukturi gospodarstva, danas imaju veoma važnu ulogu. Međutim, da bi ta poduzeća bila uspješna nužno je da njihovi utemeljitelji imaju kvalitetne analize tržišta, precizne kalkulacije troškova i cijena, da znaju izabrati efikasne tehnologije, angažirati adekvatne ljudske potencijale, pripremiti menadžerski tim, te sve to uobličiti u adekvatan business plan. Sve su to složeni zadaci kojima bi potencijalni poduzetnici morali ovladati u ćemu stručno usavršavanje i osposobljavanje ima bitnu ulogu. Većina novoosnovanih poduzeća, pored entuzijazma i marljivosti svojih utemeljitelja, propada upravo stoga što njihovi utemeljitelji nisu bili osposobljeni za kvalitetno vođenje tih poduzeća. Svrha je ovog programa da one koji prvi puta osnivaju svoje poduzeće osposobi da to izvedu uspješno, a one koji su ga već osnovali da ga još uspješnije vode.

Cilj i namjena programa

Cilj programa ŠKOLA PODUZETNIŠTVA je sticanje osnovnih znanja iz poduzetništva kako bi se osposobili za:

 • kvalitetnu provedbu svih nužnih aktivnosti u osnivanju poduzeća.

Škola menadžmenta

Svrha je programa stručnog usavršavanja za vođenje malih i srednjih poduzeća da pomogne menadžerima u savladavanju ove složene materije. Menadžment danas predstavlja ključni čimbenik svakog uspješnog poduzeca. Praksa je pokazala da više od 70% novoosnovanih poduzeća propada zbog lošeg menadžmenta. Stoga je razumljivo što se danas u svijetu osposobljavanju i usavršavanju menadžera posvećuje izuzetna pozornost. Smatra se da menadžer ukoliko želi ostati uspješan mora najmanje 180 sati godišnje trošiti na svoje usavršavanje.

Znanja potrebna menadžeru:
 • definiranje vizije, misije i ciljeva poduzeća, te razradu strategije i planova kojima će se ta vizija ostvariti,
 • oblikovanje takve organizacije poduzeća koja će osigurati ostvarenje ciljeva poduzeća u složenim uvjetima poslovanja,
 • iznalaženje, angažiranje i podsticanje kadrova koji će najbolje moći izvršavati zadatke kojima se ostvaruju ciljevi poduzeća,
 • vođenje zaposlenih tako da oni budu maksimalno motivirani za izvršenje svojih zadataka,
 • kontroliranje da li se postavljeni ciljevi i zadaci ostvaruju, te poduzimanje mjera u slučaju njihova neostvarenja.
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu.