Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do mnogih promjena i novih prilika na područjima, gospodarstva, turizma, obrazovanja, trgovine i slično. Projekti financirani kroz programe Europske unije postali su fokus interesa šire populacije. Nedostatak osposobljenog radnog kadra za izradu projekata EU fondova na tržištu rada, a sve veća potražnja za istim potakla je izradu ovog programa.

Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave izradom projekata EU fondova i žele formalizirati vještine i znanja koje posjeduju. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje EU projekta obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se usavrše i postanu voditelji projekata EU fondova sposobni za realizaciju, praćenje, provedbu i evaluaciju određenog projekta kao i izradu novog EU projekta ili projekta za vlastite potrebe.

Reference predavača

Glavni nositelja programa usavršavanja za Voditelja projekata EU fondova su g. Ranko Milić, savjetnik za EU projekte i vlasnik tvrtke Eupolis grupa d.o.o. te g. Tonći Lučić, savjetnik za EU projekte i vlasnik Obrta Meta Consulting iz Splita. Pored njih, u aktivnostima edukacije i mentoriranja sudjelovat će i drugi stručnjaci.

Izdvojena referentna lista konzultantskog tima:

Splitsko-dalmatinska županija i J.U. RERA S.D. (2008- ) – razvoj i priprema strateških projekata, te tehnička asistencija u provedbi projekata prekogranične suradnje, ukupna vrijednost projekata veća od 14 milijuna eura, od čega ugovoreno i u provedbi ili zaključeno oko 4 milijuna eura;.

Grad Split (2012 – 2013)- analiza razvojnih mogućnosti i potreba, izrada prioritetne liste projekata i akcijskog plana za financiranje kroz EU fondove; edukacija djelatnika Grada o pripremi EU fondova; razrada i prijava 2 strateška regionalna projekta na natječaje MRRFEU;

Grad Rab – pomoć u provedbi projekta projektiranja aerodroma Rab (2012- ) vrijednosti 1.1 milijuna eura;

HCL Consultants (2010) – tehnička podrška Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u pripremi projekata za EU fondove, ukupna vrijednost portfelja pripremljenih projekata više od 10 milijuna eura, 80% učinkovitost u ugovaranju- realizaciji sredstava;

ECORYS Rotterdam (2008-2009) – tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u izradi Strategije regionalnog razvoja RH, te pomoći strateškom planiranju razvoja na razini Jadranske NUTS2 statističke regije.

Hrvatska gorska služba spašavanja (2010-) – strateško planiranje, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata, te priprema projekata za EU natječaje (trajni ugovor o pružanju konzultantskih usluga), ukupna vrijednost projekata više od 80 milijuna eura, dio projekata ugovoren i u provedbi, dio pred ugovaranjem, dio u pripremi za strukturne fondove;

Nacionalni park Krka (2010-2011) – analiza potreba i mogućnosti, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata, priprema projekata za EU natječaje (IPA BRI, ADRIATIC CBC, FZOEU), ukupna vrijednost projekata više od 8 milijuna EUR;

Ustanova za rehabilitaciju DES (2010-) – razvoj i priprema projekta, vrijednost projekta 2,4 milijuna eura, tehnička asistencija u provedbi javnih nabava prema EU PRAG, ugovoreno i u provedbi;

Kompetencije:

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije.

Završetkom programa polaznik stječe kompetencije:
 • razlikovati vrste raspoloživih EU fondova
 • razlikovati pojedine faze projektnog ciklusa
 • izraditi plan projekta prema PMC metodologiji
 • konstruirati logičku matricu, tablicu koja prikazuje osnovne karakteristike projektt
 • sastaviti prijavni obrazac u skladu s ciljevima natječaja
 • koristiti tehnike pripreme i čišćenja proračuna projekta
 • upravljati aktivnostima i vrednovati projekt
null

Početak nastave

Split:Upisi u tijeku

Zagreb: Upisi u tijeku

null

Uvjeti za upis:

U program usavršavanja za obavljanje poslova voditelja/ice projekata financiranih iz EU fondova mogu se upisati osobe s najmanje završenom višom ili visokom stručnom spremom.

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • Diploma o završenom studiju obrazovanja
 • Rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • Osobna iskaznica ili domovnica
 • Mala fotografija
 • OIB

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu. Program će se realizirati redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom