Pizza je najpoznatije jelo na svijetu i prepoznatljivo u svakom kutku zemlje. Ujedno je i jedno od najomiljenijih jela u kojem jednako uživaju ljudi svih generacija.

Hrvatskoj kao visoko turističkoj zemlji gastronomija predstavlja  bitan segment turističke ponude.

S obzirom na to da se povećava potreba za kvalitetnim osobljem u ugostiteljstvu, a posebice za specijaliziranim znanjima poput pripreme pizza, Suvremeno učilište u suradnji sa Visokom školom Aspira organizira program osposobljavanja za priprematelja pizza.

Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad što polaznicima omogućuje da se odmah po završetku uključe u posao.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • Odabrati i pripremiti namirnice za pripremu pizze
 •  Koristiti ugostiteljske uređaje, sredstva i pribor na siguran način
 •  Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta za pizzu
 •  Izraditi pizzu prema normativima uz primjenu recepata
 •  Primijeniti pravila higijene i zaštite na radu
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • minimalno završena osnovna škola
 • minimalno navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja pizza

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • OI

Program je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se po završetku upisuje u e-radnu knjižicu.