Kruh je od davnina osnovna namirnica najvećeg dijela ljudske populacije, no danas naše preferencije oko izbora kruha i očekivanja od proizvoda nisu ni blizu prijašnjim.

Uvažavajući tu činjenicu, kao i suvremene trendove povratka zaboravljenim metodama i vještinama izrade kruha, te sve veći interes za konzumacijom zdrave hrane, Suvremeno učilište u suradnji s Visokom školom Aspira  pokreće program artisan pekarstva, odnosno majstorskog načina pripreme kruha i pekarskih proizvoda bez aditiva i pojačivača okusa.

Program je namijenjen svima koji žele savladati zaboravljene tradicionalne metode i vještine pripreme kruha i pekarskih proizvoda, kao i profesionalcima koji su svjesni činjenice da je za  svaki ozbiljan restoran važna samostalna izrada kruha.

Program obuhvaća sljedeće nastavne teme:

  • osnove kruha
  • zamjes i pečenje bijelog, integralnog, kukuruznog i raženog kruha
  • tijesta s primjesama
  • pripremu kiselog kvasa

Polaznici će na ovom programu naučiti sve o komponentama i kemiji kruha – o vrstama brašna, proteinima u brašnu, vrstama kvasaca i kako se ponašaju u spoju sa brašnom, te kako voda i sol utječu na tijesto. Teorijski i praktično će savladati procese i načine pripreme kruha, temperature fermentacije kao i pripremu zajedničkog kiselog kvasa i individualnog kiselog kvasa.

Uz navedeno, program obuhvaća i pripremu kruha u različitim pećnicama (pećnice na plin i struju, konvektomati, krušne peći), kao i praktično znanje o pravilnom oblikovanju i zatezanju štruca.

null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • osobna iskaznica
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)

Trajanje programa:
6 dana (ukupno 30 sati)