Osnovni cilj programa usavršavanja za wellness managera je usvajanje i razvoj suvremenih menadžerskih znanja i vještina, kako bi učinkovito upravljao poslovnim procesima u području wellnessa.

Zadaci programa:

– upoznati polaznike sa specifičnim znanjima, vještinama i stavovima za kreiranje,koordinaciju i primjenu wellness programa i radnih procedura,
osposobiti ih za timski rad,
– razvijati komunikativnost zbog potrebe da s lakoćom ostvaruje učinkovit odnos s djelatnicima i korisnicima wellness usluga.

Minimalni uvjet za upis u program usavršavanja za wellness managera je završena srednja škola. Program je namijenjen onima koji već obavljaju funkciju menadžera, kao i onima koji se pripremaju za obavljanje te funkcije.

Sadržaj programa
 • SPA WELLNESS INDUSTRIJA: Potencijalni razvoj spa wellness industrije. Wellness tržišna analiza.
 • WELLNESS POSLOVANJE: Planiranje i organizacija wellness poslovanja. Metode racionalizacije troškova poslovanja. Metode maksimalizacije prihoda poslovanja. Direktna prodaja, optimalizacija radnih procesa, produktivnost, efikasnost.
 • VOĐENJE I TIMSKI RAD: Vođenje i timski rad. Kreiranje sustava nagrađivanja i motivacija zaposlenika.
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE I PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA: Komunikacijske vještine. Poslovna psihologija.
 • MARKETING I PRODAJA VJEŠTINE: Psihologija kupca. Upselling. Sljubljivanje proizvoda s procesima i obrnuto. Management reklamacija.
 • TRAIN THE TRAINER PROGRAM
 • STANDARDNI KVALITETE U WELLNESU
 • KONTROLIRANJE POSTAVLJENIH CILJEVA, PODUZIMANJE MJERA U SLUČAJU NJIHOVA NEOSTVARENJA
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja odraslih
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Nakon položenog ispita izdaje se uvjerenje o završenom programu usavršavanja za WELLNESS MANAGERA.