NOVOSTI

Suvremeno učilište u Splitu u suradnji s gradom Kaštela te općinama Lećevica i Muć u okviru projekta ” Otpad nije smeće – sve od tebe kreće” provelo je edukativne radionice za djecu i javne tribine na temu odvajanja, prikupljanja i gospodarenja otpadom.

 

Na edukativnim radionicama u kaštelanskim vrtićima te u vrtićima općina Lećevica i Muć stručnjaci Suvremenog učilišta u Splitu Mate Herceg i Nikša Sladojević upoznali su djecu s odvajanjem i recikliranjem otpada, a zašto je to važno i što mi možemo učiniti za ljepši i čišći okoliš, samo su neka od pitanja na koje su mališani tražili i dobili odgovor na spomenutim radionicama.

Djeca su s puno pažnje i entuzijazma sudjelovala u prezentaciji,  interaktivnim  igrama, crtanju i odvajanju, zbrinjavanju i korištenju otpada na njima zanimljiv i prihvatljiv način.

 

Sva djeca su svojim kućama ponijela vrećice za odvajanje otpada i platnene vrećice za kupovinu kako bi svojim ukućanima ukazali na pravilno odvajanje i ponašanje prema otpadu.

Vrtići će u svojim skupinama nastaviti s projektom koji će voditi odgojitelji na njima svojstven stručan i domišljat način prilagođen djeci.

Cilj projekta je razvijati ekološku svijest i odgovorno ponašanje prema prirodi već od najranije dobi.

Također su održane i javne tribine na temu odvajanju otpada na kućnom pragu . Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg.

Tribine su koncipirane kroz izlaganje u obliku prezentacija, video materijala te podataka i novosti vezano za očuvanje okoliša, a nakon toga se vodi javna rasprava i odgovara na pitanja sudionika.

Teme o kojima se raspravljalo bile su kako spriječiti nastanak otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kako reciklirati, ponovna upotreba predmeta, a cilj je osvijestili društvo da otpad nije smeće te stvoriti naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada.

Građani su postavljali upite i pokrenuli rasprave o zbrinjavanju otpada u Gradu Kaštela, zelenim otocima s kantama za odvojeno prikupljanje otpada kao i kompostiranju kod kuće, odvojenim vrećicama za papir i plastiku.

Tijekom rasprave podijeljene platnene vrećice za kupovinu i edukativni letci.

Javne tribine su bile uspješne i  popraćene medijima.

U sklopu aktivnosti edukacije u vrtićima i javne tribine su posjetili gradonačelnik grada Kaštela i direktor tvrtke Zeleno i Modro kao i mnogi mediji poput HRT-a, portal grada Kaštela, razni web portali.