Program četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja, doškolovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje komercijalist realiziramo prema važećem nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Osoba koja radi na poslovima komercijaliste obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u proizvođačkim i uslužnim tvrtkama, veleprodaji i maloprodaji te unutarnjoj i vanjskoj trgovini.

Karakteristična mjesta rada komercijaliste su:
 • trgovačke tvrtke
 • proizvođačke tvrtke
 • ugostiteljske i hotelske tvrtke
 • otpremničke – špediterske i prijevozničke tvrtke
 • osiguravajuća društva
 • javna i druga skladišta i robni terminali
 • slobodne zone
 • zračne i pomorske luke
 • željeznički i autobusni kolodvori

Prednosti izvođenje nastave

Program se izvodi dopisno – konzultativno oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika. Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama, s informatičkim kabinetima uz multimedijalnu i audio vizualnu opremu. Polaznici bivaju osposobljeni prezentirati tvrtku i proizvod na uspješan način te samostalno izraditi poslovni plan neophodan za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata ili za potrebe drugog radnog mjesta.

null

Početak nastave

24.09.2024. Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja trogodišnja škola za upis u program doškolovanja ili završena četverogodišnja škola za upis u program prekvalifikacije

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • za upis u program doškolovanja ili prekvalifikacije donijeti svjedodžbe svih završenih razreda i završnu svjedodžbu
 • rodni list
 • malu fotografiju
 • osobna iskaznica ili domovnica
 • OIB