Pomorski nautičar obavlja:
 • poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka,
 • upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima,
 • radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima,
 • vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju)
 • Liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja
 •  svjedodžba o završnom ispitu
 •  kopija osobne iskaznice
 •  kopija domovnice
 •  kopija rodnog lista
 •  liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente.Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u e-knjižicu.

Program se izvodi redovnom nastavom. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika.