Pomorski nautičar obavlja:
 • poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka,
 • upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima,
 • radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima,
 • vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu

 

Po završetku polaznik stječe  svjedodžbu o završnoj prekvalifikaciji za pomorskog nautičara i brevete koji su preduvjet za izlazak na ispit za časnika palube, a to su: 

 •  D2 – TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU – STCW A-VI/1
 •  D6B – MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – RADNA RAZINA
 • D11 – SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA GMDSS RADIOOPERATORA- STCW IV/2
 • D12 – OSPOSOBLJENOST ZA UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA – STCW VI/3
 • D17 – RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE I SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE – STCW VI/2-1
 • D19 – OSPOSOBLJENOST ZA PRUŽANJE MEDICINSKE PRVE POMOĆI – STCW VI/4-1
 • D44 – KORIŠTENJE ELEKTRONIČKOG PRIKAZIVAČA POMORSKIH KARATA S INFORMACIJSKIM SUSTAVOM ECDIS – STCW A-II/1, STCW A-II/2, STCW A-II/3 I STCW B-I/12
 • D45 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU – STCW B-VIII/2(3-1)
 • D47A – RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM TE UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU (RADNA RAZINA) – STCW A-II/2-6
 • D48 – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA – STCW A-II/1, A-II/2, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/5, A-III/6 I A-III/7

SVI POLAZNICI OSTVARUJU PRAVO NA BESPLATNE DODATNE TEČAJEVE:

 • D13A – OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULJE I KEMIKALIJE – STCW V/1-1 ST. 2.
 • D13B – OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE – STCW V/1-2 ST. 2.
 • D27 – OSPOSOBLJENOST ZA RAD S OPASNIM TERETIMA – STCW B-V/B I STCW B-V/C
null

Početak nastave

24.09.2024. Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju)
 • Liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja
 •  svjedodžba o završnom ispitu
 •  kopija osobne iskaznice
 •  kopija domovnice
 •  kopija rodnog lista
 •  liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente.Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u e-knjižicu.

Program se izvodi redovnom nastavom. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika.