Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo odlikuje se specifičnošću u odnosu na ostale profile tehničara, program ima zadatak omogućiti obrazovanje s dovoljno širokim temeljnim stručnim znanjima, koja će omogućiti razumijevanje i snalaženje u susretu s različitim vrstama brodskog pogona.

Tehničar za brodostrojarstvo kontrolira rad strojnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanja pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih uređaja.

null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

  • završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju)
  • liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  •  kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja
  •  svjedodžba o završnom ispitu
  •  kopija osobne iskaznice
  •  kopija domovnice
  •  kopija rodnog lista
  •  liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente. Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u e-radnu knjižicu.

Program se izvodi redovnom nastavom. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika