NOVOSTIStrani jezici na suvremenom učilištu Split

Učenje stranog jezika

Znanje stranih jezika omogućava lakše upoznavanje novih kultura i prostora, jednostavnije praćenje znanstvenih dostignuća, olakšava poslovne kontakte i napredovanje u poslu, sklapanje poznanstava, a putovanje čini ugodnijim. Danas je to znanje potrebnije nego ikad, budući da se globalizacijom i internacionalizacijom javlja stalna potreba za komuniciranjem na stranom jeziku, najčešće engleskom. Radi boljeg sporazumijevanja potrebno je imati dovoljno znanja kako bismo ispravno komunicirali u govoru i pismu.

Nastavni kadar
Nastavu izvodi visoko osposobljeni predavači s dugogodišnjim radnim iskustvom, te bogatom praksom u grupnom radu i individualno, stečenog u zemlji i inozemstvu, obogaćenoj pohađanjem stručnih seminara i work-shopova.
Programi učenja stranog jezika
Program Suvremenog učilišta u Splitu uključuju tečajeve engleskog, njemačkog i talijanskog jezika. Naši tečajevi jezika podijeljeni su u tri stupnja.

  • za pasivno znanje jezika polaznika se osposobljava da u najkraćem roku komunicira na stranom jeziku. Upućuje ga se u gramatičke osnove, vještine konverzacije, korištenje ekvivalenata, parafraziranja…
  • za aktivno predznanje jezika nastava se održava u potpunosti na stranom jeziku. Sve je podređeno obogaćivanju vokabulara polaznika kako u konverzaciji tako i u vještini izrade poslovnih tekstova.
  • Vikend tečajevi: Namijenjeni su ljudima koji preko tjedna nisu u mogućnosti dolaziti na nastavu, a održavat će se subotom 4 sata.
  • Intenzivni ljetni tečajevi: Namijenjeni su polaznicima koji žele poboljšati stečeno ili steći novo znanje jezika. Održavat će se svaki dan 3 sata.
Certifikat o poznavanju talijanskog jezika Cerificazione di Conoscenza della Lingua Italiana
Do certifikata “CELI” ne treba u Perugiu – SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU postalo je ovlašteni centar!
Osnovni tečaj engleskog, njemačkog talijanskog jezika – 1. stupanj
UkIjučuje učenje jezika od početka za polaznike slabijeg predznanja ili za one koji tijekom svoga života nisu učili jedan od ovih jezika. Cilj ovog tečaja je omogućiti polaznicima sporazumijevanje na stranom jeziku.
Napredni tečajevi engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika – 2. stupanj
Namijenjen je polaznicima koji imaju osnovno znanje, a sada ga žele “osvježiti” uz dosta konverzacije. Cilj ovog tečaja je učvršćivanje dosadašnjeg znanja uz ponavljanje gramatike i osnaživanje snalaženja u razgovoru o nekoj temi.
Tečajevi poslovnog engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika
Namijenjeni su poslovnim ljudima i svima koji imaju potrebu za specifičnim znanjem jezika u poslovanju. Program može sadržavati cjeline iz problematike trgovine, proizvodnje, bankarstva, uvoza-izvoza, okoliša, marketinga, oglašavanja, zapošljavanja i sl. Formiranje grupa ovisno je o struci i želji polaznika. Program je prilagođen nivou predznanja, a testiranjem polaznika prije upisa određuje se stupanj predznanja.

Organizacija rada

Kod nas se jezik uči u malim grupama do 10 polaznika, (2×2 sata tjedno) u jutarnjem ili popodnevnom terminu gdje se stvara radno i prijateljsko ozračje koje djeluje poticajno na proces usvajanja znanja. Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama uz sve vrste suvremenih nastavnih pomagala što uključuje i primjenu audio-vizuelne oprem.

Datum početka: 05.11.2019.