Cilj programa:

Usavršiti polaznike i proširiti njihova znanja na području dijagnosticiranja kvarova na motornim vozilima. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da poslove obavlja stručna osoba, omogućiti će i polaznicima da se usavrše i postanu dijagnostičari/ke kvarova na motornim vozilima.

Programom polaznici stječu sljedeće kompetencije: razlikovati analogni i digitalni univerzalni mjerni instrument; razlikovati električne i elektronske simbole, standarde i varijacije; provesti čitanje shema; razlikovati kositar, greške pri lemljenju i zračno bezkontaktno lemljenje; rukovati elektronskom dijagnostičkom opremom; koristiti univerzalni dijagnostički uređaj za vozila; rukovati ručnim skenerima; prepoznati kvarove/greške na vozilu pomoću dijagnostike i primijeniti adekvatnu metodu za uklanjanje kvarova/grešaka; razlikovati greške u dijagnostici (O2 senzor ili lambda sonda, MAP senzor, TPS, CTS, Misfire, EGR ventil, CKP senzor, turbina); ustanoviti izvore zagađenja; primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Program obuhvaća sljedeće cjeline:
 • Elektrotehnika i elektronika u autodijagnostici
 • Računalni sustavi i komunikacija u autodijagnostici
 • Dijagnosticiranje kvara motora i greške u autodijagnostici
 • Postupci zaštite okoliša i ekološki aspekti djelovanja
 • Zaštita na radu i prva pomoć
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena trogodišnja škola za zanimanja automehaničar, autoelektričar, autolimar ili četverogodišnja strukovna škola i viša škola tehničkog smjera
 • 18 godina života i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dijagnostičara/ke kvarova na motornim vozilima.

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija

Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se stečeno zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa: 3  mjeseca