Program izobrazbe za certificiranog instalatera fotonaponskih sustava se izvodi u trajanju od 40 sati (20 sati teorijskog dijela i 20 sati praktičnog dijela nastave).
Izvođenje programa je regulirano Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

Nakon provedenog programa izobrazbe polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položenog ispita polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja fotonaponskih sustava. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tijekom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera fotonaponskih sustava
  • Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.
Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opisom radnog iskustva u struci od strane poslodavca.

2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program obrazovanja i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera fotonaponskih sustava

null

Početak nastave

15.10.2024.
null

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo

4.1 – trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 3 godine
5. i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, 2 godine

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB

Za više informacija obratite se našim djelatnicima na telefon: 021 323-077, 098/430-037 ili mail adresu: admin@suvremenouciliste.hr