NAPOMENA: MOGUĆNOST KORIŠTENJA VAUČERA ZA BESPLATNO OBRAZOVANJE.

USAVRŠAVANJE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.
Kome je namijenjen program usavršavanja?
Program usavršavanja nastavak je na program osposobljavanja uz cilj dodatnog produbljivanja znanja polaznika iz područja fotonaponskih sustava.

Cilj programa:
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno montiranje fotonaponskih sustava na siguran način
 • stjecanje znanja o vrstama, dijelovima i karakteristikama fotonaponskih sustava, o vrstama mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava te o opasnostima i mjerama zaštite na poslovima montiranja fotonaponskih sustava
 • praktična primijena znanja za mjerenje električnih i neelektričnih veličina u fotonaponskom sustavu koristeći najmodernije instrumente i pomoćne alate.
 •  montiranje fotonaponskih sustava na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, postavljanje, spajanje i puštanje u pogon te nadziranje rada fotonaponskog sustava, poštivajući mjere zaštite na radu i koristeći zaštitnu opremu i zaštitna sredstva.
Program se sastoji od sljedećih nastavnih cjelina:
 • Ohmov zakon
 • Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora
 • Temperaturna ovisnost električnog otpora
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenosti površine
 • Mjerenje udaljenosti
 • Vrste i karakteristike fotonaponskih panela
 • Konstrukcije fotonaponskih sustava
 • Električne instalacije fotonaponskih sustava
 • Instalacija i montaža fotonaponskih sustava

U čemu je razlika između programa osposobljavanja i programa usavršavanja?
Razlika je vidljiva iz nastavnih cjelina u priloženoj tablici.

OSPOSOBLJAVANJE

 

USAVRŠAVANJE

 

Osnovni elementi fotonaponskih sustava Ohmov zakon
Solarni sustavi Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora
Solarne ćelije Temperaturna ovisnost električnog otpora
Fotonaponski sustavi Mjerenje intenziteta osvjetljenosti površine
Zaštita na radu Mjerenje udaljenosti
Vrste i karakteristike fotonaponskih panela
Konstrukcije fotonaponskih sustava
Električne instalacije fotonaponskih sustava
Instalacija i montaža fotonaponskih sustava
null

Početak nastave

upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 trogodišnje strukovno obrazovanje tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB