Suvremeno učilište u suradnji s Veleučilištem Aspira u Splitu i Zagrebu organizira program osposobljavanja – „Monter solarnih fotonaponskih sustava“.

NAPOMENA: MOGUĆNOST KORIŠTENJA VAUČERA ZA BESPLATNO OBRAZOVANJE.

Suvremeno učilište u Splitu prepoznalo je nove trendove u načinu iskorištavanja energenata koje obilježavaju ekološka osviještenost i obnovljivost. Isto tako, geografski položaj Republike Hrvatske je takav da imamo vrlo veliki broj sunčanih dana u godini što nam daje mogućnost korištenja solarne energije te njezino skladištenje.

Takvu geografsku i klimatsku pogodnost treba iskoristiti te njome zamijeniti neki drugi, ekološko nepovoljniji, izvor energije.

Suvremeno učilište s novim programom obrazovanja otvara nove mogućnosti pokretanja poduzetničke aktivnosti, otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje solarnih fotonaponskih sustava uključuje upoznavanje sa solarnim sustavima, objašnjavanje različitih načina i modela iskorištavanja solarne energije te montažu solarnih sustava.

Cilj programa je osposobiti polaznike da:
 • primijeniti znanja o fotonaponskom sustavu, njegovim karakteristikama i načinima funkcioniranja u svrhu montiranja fotonaponskog sustava na objekt, kao i njegovog održavanja
 • primijeniti zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša u radionici
Program se sastoji od sljedećih nastavnih cjelina:
 • Osnovni elementi fotonaponskih sustava
 • Solarni sustavi
 • Solarne ćelije
 • Fotonaponski sustavi
 • Zaštita na radu
null

Početak nastave

Split: 14.05.2024.

Zagreb: 14.05.2024.

null

Uvjeti za upis:

 • sukladno Programu obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje solarnih fotonaponskih sustava
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja navedenih poslova
 • Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 – trogodišnje strukovno obrazovanje tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Način izvođenja nastave:

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja, dijelom učenjem temeljenom na radu, a dijelom samostalnim aktivnostima.

Učenje temeljeno na radu  izvodi se dijelom u suradnji s renomiranim tvrtkama koje posjeduju propisani radni prostor i opremu.