Suvremeno učilište u Splitu prepoznalo je nove trendove u načinu iskorištavanja energenata koje obilježavaju ekološka osviještenost i obnovljivost. Isto tako, geografski položaj Republike Hrvatske je takav da imamo vrlo veliki broj sunčanih dana u godini što nam daje mogućnost korištenja solarne energije te njezino skladištenje.

Takvu geografsku i klimatsku pogodnost treba iskoristiti te njome zamijeniti neki drugi, ekološko nepovoljniji, izvor energije.

Suvremeno učilište s novim programom obrazovanja otvara nove mogućnosti pokretanja poduzetničke aktivnosti, otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Program osposobljavanja za montera solarnih toplinskih sustava uključuje upoznavanje sa solarnim sustavima, objašnjavanje različitih načina i modela iskorištavanja solarne toplinske energije te montažu solarnih toplinskih sustava.

Cilj programa je osposobiti polaznike za:
 • montirati solarni toplinski sustav
 • pustiti u pogon solarni toplinski sustav
 • montirati i održavati cjevovod
 • koristiti ekspanzijske posude
 • montirati armaturu i automatiku
 • pratiti uključivanje cirkulacijske crpke
 • primijeniti zaštitu na radu
Program se sastoji od sljedećih nastavnih cjelina:
 • Fizikalni i tehnički pojmovi
 • Prijelaz topline
 • Obnovljivi izvori energije
 • Solarni toplinski sustavi
 • Zaštita na radu i
 • Praktična nastava
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

 • završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola tehničkog smjera
 • liječničko uvjerenje za sposobnost obavljanja navedenih poslova

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
 • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
 • domovnica
 • mala fotografija
 • OIB

Osposobljavanje traje 3 mjeseca i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Praktična izobrazba izvodi se u suradnji s renomiranim tvrtkama koje se bave ugradnjom solarnih sustava.

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Trajanje programa je 1 semestar.

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu.