Cilj nastavnog programa osposobljavanja održavatelja ili servisera osobnih računala je stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi nadzora, namještanja i prilagođavanja elektroničkih sklopova (hardver – fizički dio računala) i računalnog sustava (softver – programski dio računala).

Način izvođenja nastave

Program se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe i praktičnu obuku.

Program sadrži:
  • poznavanje osnovnih dijelova i sklopova računala
  • funkcija računala
  • dijagnostika kvarova
  • praktični rad
null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

završena srednja škola

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB