Programi osposobljavanja za zaštitara i čuvara

Odgovarajući sve većim potrebama za angažman zaštitarskih služni i djelatnika za osiguranje (imovine, ljudi) u raznim tvrtkama i ustanovama, kao i sve većim zahtjevima za stručno osposobljenim kadrom, Suvremeno učilište u Splitu je nakon ispunjenja rigoroznih uvjeta, dobilo od Ministarstva unutrašnjih poslova RH odobrenje za provođenje osposobljavanja za zaštitara i čuvara.

Program sadrži:
  • poznavanje normativnog uređenja područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara,
  • osnove kriminalistike i pravila postupanja,
  • poznavanje rukovanja i gađanje iz vatrenog oružja (provodi se u streljani),
  • osposobljavanje u primjeni tjelesne snage i samozaštite,
  • osnove komuniciranja

Trening u dvorani

Kroz trening za osposobljavanje u primjeni tjelesne snage i samozaštite, polaznici usvajaju znanja iz područja borilačkih vještina.

Oblik i trajanje stručnog osposobljavanja

Stručno osposobljavanje za zaštitara provodi se u trajanju od sveukupno 100 sati, od čega 50 sati teoretske nastave i 50 sati praktičnog rada, ukupno tri tjedna. Teoretska nastava se obavlja skupno u učionici, a praktični dio stručnog osposobljavanja obavlja se na strelištu i u dvorani

Stručno osposobljavanje za čuvara provodi se u trajanju od sveukupno 40 sati odnosno 10 dana. Teoretska nastava obavlja se skupno u učionici.

null

Početak nastave

Upisi u tijeku
null

Uvjeti za upis:

Minimalni uvjeti za upis polaznika u program osposobljavnja za zaštitara i čuvara je završena srednja škola, uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje ovog posla te priložena potvrda o nekažnjavanju.

Ikona dokument

Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
  • mala fotografija
  • OIB

Nakon provjere i završenog osposobljavanja polaznik se prijavljuje za ispit koji se polaže pred povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova, koje i izdaje LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE.