NOVOSTI

Grad Split po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi sretniju starost 2“ – UP.02.1.1.13.0327 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu “Zaželi sretniju starost 2“.

Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju  kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u periodu od 12 mjeseciOsobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

Potpora i podrška uključuje:

  • pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi/priprema obroka,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.),
  • pružanje podrške kroz razgovore i druženje itd.

 

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Splita i okolnih naselja koja mu pripadaju: Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica. 

Uvjet za uključivanje u projekt za krajnje korisnike je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva, itd., odnosno da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Ukupna vrijednost projekta je 4.999.999,80 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe od 4. siječnja 2021. – 4. srpnja 2022. godine (18 mjeseci).  Grad Split projekt provodi u suradnji s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split koji sudjeluju u odabiru krajnjih korisnika, odnosno odabiru žena koje će biti zaposlene u sklopu projekta.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 342 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem i obrazovanjem 57 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 6 korisnika) u periodu od 12 mjeseci čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici.

Obrazac prijave za korisnike koji čini sastavni dio ovog poziva se nalazi na Internet stranicama: www.split.hr, u pisarnici Gradske uprave i Centru za socijalnu skrb Split.

Ovim Javnim pozivom se pozivaju pripadnici ciljanih skupina ili članovi njihovih obitelji da dostave iskaz interesa (Obrazac prijave za korisnike) za sudjelovanje u projektu „Zaželi sretniju starost 2“  do 28. veljače 2021. godine na e-mail: pisarnica@split.hr, osobno u pisarnici u prizemlju Gradske uprave ili pošalju poštom na adresu:

GRAD SPLIT, Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

Sa naznakom: „Zaželi sretniju starost 2 – KORISNICI“

Tijekom mjeseca ožujka će svi zainteresirani korisnici dobiti povratnu informaciju o statusu svoje prijave, a planirani početak zaposlenja žena te pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima je tijekom mjeseca travnja 2021. godine.

Sve informacije se mogu dobiti putem e-maila: zazeli@split.hr ili na telefon 021/310-449 radnim danom u vremenu od 14-15 sati.

 

O PROJEKTU:

Projekt: „Zaželi sretniju starost 2“ UP.02.1.1.13.0327

Europski socijalni fond, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

KORISNIK: Grad Split

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split,

Centar za socijalnu skrb Split

POSREDNIČKA TIJELA: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Upravljačko tijelo,

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničko tijelo razine 2

Ukupna vrijednost projekta: 4.999.999,80 HRK

Bespovratna sredstva:  4.999.999,80 HRK

Intenzitet potpore: 100 %

Početak provedbe: 01.2021.

Trajanje projekta: 18 mjeseci (04.siječnja 2021. – 04.srpnja 2022. godine)

 

Elementi projekta:

  1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom  položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine
  3. Promidžba i vidljivost

Više detalja možete pronaći na linku: Zaželi sretniju starost 2: Nastavak hvalevrijedne socijalne usluge u Splitu