Provedba izobrazno-edukativnih aktivnosti u sklopu Projekta „Otpad ili smeće sve od tebe kreće“ KK.06.3.1.07.0070

Suvremeno učilište u Splitu u suradnji s gradom Kaštela te općinama Lećevica i Muć u okviru projekta ” Otpad nije smeće – sve od tebe kreće” provelo je edukativne radionice za djecu i javne tribine na temu odvajanja, prikupljanja i gospodarenja otpadom.   Na edukativnim radionicama u kaštelanskim vrtićima te u vrtićima općina Lećevica i…